Ram Gopal Varma invites Karan Johar for the premiere of The Attacks of 26-11

Ram Gopal Varma invites Karan Johar for the premiere of The Attacks of 26-11
February 25, 2013